POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE


osoby z komputerami

 

 

Dochodzenie odszkodowania szkód górniczych stanowi złożone zagadnienie, które wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin, takich jak prawo, techniki budowlane, czy geologia. Poszkodowani, wśród których są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy (np. deweloperzy nieruchomości) czy inne organizacje (np. stowarzyszenia, parafie) zazwyczaj nie są w pełni świadomi przysługujących im praw czy obowiązujących procedur. W związku z licznymi zawiłościami z tym związanymi pojawia się sporo trudności i niebezpieczeństwo narażenia na szereg wybiegów stosowanych przez zakłady górnicze w celu uniknięcia odpowiedzialności lub zaniżenia kwoty kosztów likwidacji szkody górniczej.

Roszczenia z tytułu szkód górniczych mogą przybrać formę: żądania wypłaty odszkodowania w postaci pieniężnej, zobowiązania zakładu górniczego do naprawy szkód na jego koszt wg wytycznych i standardów wyznaczonych przez poszkodowanego, dostarczenie przez przedsiębiorcę górniczego budynków, gruntów, innych zasobów czy dóbr o jednakowych cechach, zwrotu kosztów poniesionych na zabezpieczenie nieruchomości przed szkodami, zwrotu kosztów poniesionych na samodzielną likwidację szkód górniczych przez poszkodowanego.

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania bywa konieczna już na etapie prowadzenia negocjacji i prowadzenia postępowania ugodowego z przedsiębiorcą górniczym. Kopalnie działają przez swoich pełnomocników, z którymi konieczne jest prowadzenie rozmów oraz kierowanie do nich stosownych pism. Nieodzowna będzie pomoc prawników, ekspertów budowlanych, rzeczoznawców majątkowych, geologów, którzy sporządzą opinie, przeprowadzą analizy i będą kompetentnie reprezentować nasz interes. Wsparcie specjalistów bywa nieocenione już na etapie przedsądowym, nie wspominając o jego istotności w trakcie procesu sądowego. Ponadto, nawet gdy sprawa o odszkodowanie szkód górniczych zakończy się dla nas pomyślnie, potrzebna może okazać się pomoc na etapie wykonania wyroku i prowadzenia postępowania egzekucyjnego.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu