POMOC PRAWNA W SPORZE Z ZAKŁADEM GÓRNICZYM TO NIE WSZYSTKO


roboty drogowe

 

 

Pomoc radcy prawnego podczas prowadzenia sprawy o odszkodowanie szkód górniczych (na etapie postępowania ugodowego, przedsądowego, jak również sądowego, czy egzekucyjnego) pozostaje nieodzowna. Radca prawny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz dokumentacją sprawy przeanalizuje nasz przypadek i oceni słuszność wystosowanych do kopalni żądań. Będzie nas także reprezentował na każdym etapie postępowania w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Niemniej, równie istotna jest pomoc specjalistów z innych dziedzin, którzy doprowadzą do ustalenia rzeczonego stanu faktycznego, dzięki czemu skuteczniej zabezpieczymy swój interes w sporze z zakładem górniczym.
KJeśli stwierdzimy występowanie szkód górniczych na swojej nieruchomości takich jak np. spękania ścian, stropów, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych, problemy z otwieraniem drzwi lub okien konieczna będzie pomoc ekspertów z zakresu budownictwa. Przeprowadzą oni analizy techniczne istniejących obiektów budowlanych oraz ustalą czy konstrukcja budynku naruszona została w wyniku oddziaływania zakładu górniczego. Z kolei dzięki mierniczym czy geodetom wykonującym odpowiednie pomiary udokumentujemy wychylenia, czy pochyły. Istotnym elementem dochodzenia naprawy (likwidacji) szkód górniczych są również badania geofizyczne przeprowadzane przez geologów pozwalające stwierdzić czy w górotworze, na którym posadowiony jest nasz budynek, występują rozgęszczenia, rozluźnienia bądź pustki zagrażające stabilności budynków. Dzięki pomocy rzeczoznawcy majątkowego dokonamy właściwej wyceny nieruchomości i oszacowania poczynionych na niej szkód.

Współpraca z wieloma specjalistami pozwala:
Dlaczego warto? Kompensata Sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom nie tylko wsparcie Radcy prawnego, ale również ekspertów z zakresu budownictwa, wyceny nieruchomości, geodezji, geologii oraz zależnie od potrzeb innych specjalistów właściwych do szkód górniczych.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu