Jaką rolę odgrywa opinia biegłego w postępowaniu o likwidację szkód górniczych?


Na wstępie należy wyjaśnić, w jakim celu w ogóle powołuje się biegłego. Oczywistym jest, że sędziowie nie mają wiedzy specjalistycznej w każdym możliwym zakresie. Dokonanie ustaleń faktycznych z niektórych dziedzin, takich jak górnictwo, geologia czy budownictwo, wymagają stosownego wykształcenia. Z tego powodu bardzo często konieczne okazuje się powołanie specjalisty o odpowiednich kwalifikacjach.

 

Warto mieć na uwadze, że opinia biegłego stanowi szczególnie istotny dowód w tego typu sprawach. Zdarza się, że w niektórych przypadkach może być nawet podstawą wyroku. Chodzi tu o takie sytuacje, w których brak jest innych obiektywnych dowodów. Tak czy inaczej, odgrywa ona niezwykle ważną rolę w sprawach o likwidację szkód górniczych. Biegły musi bowiem odpowiedzieć na zadane przez sąd pytania, a także dokonać oceny danego zjawiska. To z kolei okaże się niezwykle istotne dla obu stron postępowania.


Jak wygląda opinia biegłego w sprawach o likwidację szkód górniczych?

 

Opinia biegłego, niezależnie od charakteru sprawy, musi być przede wszystkim spójna. Oznacza to, że nie mogą w niej występować żadne elementy wzajemnie sobie przeczące. W przeciwnym wypadku nastąpi wydłużenie całego procesu, bowiem sąd wezwie biegłego do uzupełnienia opinii lub nawet zadecyduje o jej odrzuceniu.

 

Zważywszy na specjalistyczny charakter spraw o likwidację szkód górniczych, należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że opinia musi być sformułowana w sposób jasny. Zarówno sąd, jak i strony postępowania nie mogą mieć trudności ze zrozumieniem wniosków zawartych w jej treści.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu