Odmowa naprawienia szkody bez dokonania oględzin. Czy to legalne?

ugoda

 

Postępowanie ugodowe jest niezbędne, aby móc zyskać uprawnienie do wkroczenia na drogę sądową w przypadku ubiegania się o naprawienie szkody górniczej. W niektórych przypadkach kończy się ono pozytywnie dla poszkodowanego, co zapobiega konieczności wytaczania powództwa. Co zrobić, gdy zakład odmówi naprawienia szkody, a jednocześnie nie dokonał oględzin?

 

Czy zakład górniczy może odmówić usunięcia szkody bez dokonywania oględzin?

 

W przypadku wystąpienia szkody górniczej poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu górniczego o jej usunięcie. Nie obędzie się jednak bez spełnienia przesłanek ustanowionych przez prawo. Po pierwsze, szkoda musi rzeczywiście powstać, czyli mieć charakter faktyczny. Po drugie, między negatywnymi skutkami ruchu zakładu górniczego a zaistniałym stanem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zaznaczyć, że zakład górniczy ma prawo zbadać, czy powyższe przesłanki zaistniały. Oczywiście dokonuje to za pomocą oględzin, czyli sprawdzenia danego obiektu przez specjalistę. Warto mieć jednak na uwadze, że oględziny są uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakładu górniczego. W praktyce oznacza to, że to od decyzji przedsiębiorstwa zależy, czy w ogóle do nich dojdzie. Co istotne, wydanie decyzji odmownej bez dokonania oględzin nie jest niezgodne z prawem.

 

Co zrobić, gdy zakład górniczy odmówi naprawienia szkody górniczej?

 

Negatywna decyzja zakładu górniczego oznacza zamknięcie tzw. postępowania ugodowego. Zgodnie zaś z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo geologicznego i górniczego, to właśnie w tym momencie poszkodowany zyskuje możliwość wytoczenia powództwa. Słowem, przeprowadzenie postępowania ugodowego w formie złożenia wniosku o naprawienie szkody górniczej jest niezbędne do legalnego wkroczenia na drogę sądową.

 

Zadaniem sądu będzie poddanie ocenie, czy zakład górniczy zasadnie nie przychylił się do wniosku poszkodowanego. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania, zapraszamy Cię do podjęcia kontaktu.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu