Lokalne podtopienia w wyniku eksploatacji szkód górniczych


podtopienia

 

 

Jednym z problemów środowiska w województwie śląskim jest wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Niestety, ruch każdego zakładu górniczego powoduje niekorzystne zmiany w postaci szkód górniczych. Zmiany warunków geologicznych i hydrogeologicznych oraz wstrząsy górotworu przyczyniają się do zmian ukształtowania terenu, uszkodzonych obiektów i innych problemów – w tym lokalnych podtopień. Im poświęcamy dzisiejszy artykuł.

Jak dochodzi do podtopień w wyniku ruchu zakładu górniczego?

Jednym z efektów eksploatacji górniczej jest zmiana warunków wodnych. Kiedy dochodzi do niej w górotworze izolowanym, może wystąpić podniesienie zwierciadła wody. Następnie obniża się powierzchnia terenu względem powierzchni wody lub zachodzą zmiany warunków przepływu wód spowodowanych zmianami nachylenia warstwy izolującej. W efekcie następuje zwodnienie gleb, podtopienie gruntów, a nawet powstają zalewiska. Chociaż możliwe jest przewidywanie zmian warunków wodnych poprzez ustalenie zmian położenia zwierciadła wody, podtopienia stanowią nawracający problem.

Jakie są efekty podtopień?

Wieloletnia eksploatacja górnicza przekłada się na różnego rodzaju szkody górnicze, z których podtopienia są szczególnie dotkliwe. Strumienie wdzierają się do piwnic budynków, szczególnie kamienic. W wielu takich sytuacjach władze gminy zlecają wykonanie ekspertyzy hydrologicznej. Okazuje się, że dostająca się do piwnic woda spowodowana jest ruchem zakładu górniczego, a właściciele budynków muszą się borykać z jego konsekwencjami. Niejednokrotnie nie dochodzi do wystarczająco wczesnej interwencji, ponieważ na początku wody nie jest dużo. Kiedy wdzierająca się do budynków woda zakłóca życie ich mieszkańców, konieczne jest użycie pomp. Z czasem okazuje się, że do odpompowania wody potrzebna jest interwencja straży pożarnej. Lokalne podtopienia to nawet siedem metrów kwadratowych odpompowywanej wody na godzinę. Dokonywane odwierty sięgają do siedmiu metrów głębokości. Występuje nagromadzenie wód gruntowych. Spowodowane jest to warunkami pogodowymi, temperaturą, opadami, ale przede wszystkim eksploatacją górniczą. Jak widać, skutki są dotkliwe i kosztowne.

Co zrobić, jeżeli kopalnia spowodowała podtopienie?

Kopalnie wyrządzają szkody nawet po tym, kiedy przestają funkcjonować. Kiedy kopalnia działa, wody gruntowe przedostają się bardzo głęboko, a następnie są odpompowywane. W przypadku podtopień często jest tak, że zatopione kopalnie przestają funkcjonować i – w efekcie – woda nie ma dokąd odpłynąć. Zniszczone i zalane piwnice to ogromne szkody. Warto zauważyć, że nie tylko materialne – chodzi także o uciążliwości, które znosić muszą właściciele nieruchomości. Co zrobić w przypadku podtopienia? Należy skontaktować się z zespołem specjalistów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań za szkody górnicze. Ze względu na problemy w ustaleniu, czy szkoda na pewno była wywołana ruchem zakładu górniczego, konieczna jest wiedza ekspercka i ocena, jakie i w jakiej wysokości roszczenia przysługują w danej sytuacji. Odszkodowania za podtopienia muszą być następnie wyegzekwowane.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu