Krótka historia Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu


bytom

 

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest przedsiębiorstwem, które mieści się w Bytomiu. W skład spółki wchodzi dziewięć zakładów: Centrum, Boże Dary, Makoszowy, Mysłowice, Krupiński, Śląsk, Wieczorek, Pokój. W jakim celu zostały połączone? Jaka jest historia i misja Spółki?

Kiedy i w jaki sposób powstała Spółka Restrukturyzacji SA w Bytomiu?

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu powstała 21 sierpnia 2000 roku. Doszło do tego na skutek połączenia pięciu spółek akcyjnych:
  • KWK Jan Kanty (kopalnia węgla kamiennego założona w 1920 roku w Jaworznie),
  • KWK Porąbka-Klimontów (kopalnia węgla kamiennego w Sosnowcu),
  • KWK Saturn (dawniej KWK Czeladź, kopalnia węgla kamiennego, powstała w 1887 roku w Czeladzi),
  • KWK Sosnowiec (kopalnia węgla kamiennego, funkcjonowała 140 lat na terenie Sosnowca, zlikwidowana w 1997 roku),
  • KWK Żory (kopalnia węgla kamiennego w Żorach, zlikwidowana w 1993 roku).

Zadania i misja Spółki

Najważniejszym zadaniem spółki jest likwidacja kopalń. Prowadząc tego typu działania, ważne jest również zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym czy pożarowym. Następstwem likwidacji jest sprzedaż pozostałych nieruchomości oraz zagospodarowanie terenów. Podejmowanie tego typu działań wiąże się z potrzebą stworzenia miejsc pracy, którą tracą pracownicy kopalni. Jest to poważna misja, ponieważ od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku spółka przejęła wraz z 16 kopalniami przeznaczonymi do likwidacji ponad 13,3 tys. pracowników. Spółka podejmuje również działania mające zapewnić im nowe miejsca pracy. Oprócz tego podejmuje działania związane z usuwaniem szkód górniczych i rekultywacją terenów pogórniczych.

Spółka podejmuje działania, zachowując dbałość o środowisko naturalne, na przykład ograniczając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Obiekty, które stanowią dziedzictwo kulturowe i przemysłowe są starannie zabezpieczane. Najważniejszą misją Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest rozwój gospodarki. Chodzi o to, by wykorzystać tereny i obiekty pogórnicze i stworzyć w ich miejscu inne sektory gospodarki. Jest to możliwe dzięki inwestorom.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu