Koszty zastępstwa procesowego w sprawach górniczych. Czy można ich uniknąć?

porozumienie

 

Nie od dziś wiadomo, że koszty procesowe mogą być bardzo wysokie. Dotyczy to w szczególności przeciągających się postępowań w sprawach górniczych. Jednym z wydatków są koszty zastępstwa procesowego. Czy wiesz, czym one są oraz czy można ich uniknąć?

 

Czym są koszty zastępstwa procesowego w sprawach górniczych?

 

Na wstępie należy podkreślić, że koszty zastępstwa procesowego dotyczą wszystkich postępowań cywilnych w trybie procesu, nie zaś wyłącznie spraw górniczych. Nie ma więc znaczenia, czy ubiegasz się o odszkodowanie za szkody górnicze, ich likwidację czy nawet spełnienie zupełnie innych roszczeń. W każdym przypadku jedna ze stron postępowania zostanie obciążona tym kosztem.

 

Najprościej mówiąc, koszty zastępstwa procesowego to koszty, którymi zostanie obciążona strona przegrana za udział pełnomocnika strony przeciwnej. Oczywiście należy mieć na uwadze, że honoraria adwokatów oraz radców prawnych bywają zróżnicowane. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych wyznaczają minimalną kwotę, którą będzie zobowiązana uiścić strona przegrana. Sąd może jednak zdecydować się na jej zwiększenie nawet 6-krotnie.

 

Czy można uniknąć kosztów zastępstwa procesowego w sprawach górniczych?

 

Jak najbardziej można uniknąć kosztów zastępstwa procesowego. Jak już zostało wspomniane, ciążą one na stronie przegranej,  dlatego niezwykle istotne jest, aby wybrać doświadczonego pełnomocnika, który specjalizuje się w sprawach górniczych. W przypadku pozytywnego wyniku procesu nie będziesz musiał ponosić tego wydatku. Wówczas to strona przeciwna będzie zobowiązana do opłacenia udziału Twojego pełnomocnika w postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego, w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Należy nadmienić, że zastosowanie tego przepisu jest uzależnione tylko i wyłącznie od oceny sądu.

 

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu