Szkoda górnicza na budynku a jednorazowe odszkodowanie i wyburzenie


Zgodnie z treścią ustawy Prawo geologiczne i górnicze, naprawianie szkód górniczych powinno obywać się poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłatę stosownego odszkodowania. Jeżeli jednak restytucja naturalna okaże się niemożliwa lub bezcelowa, jedyną możliwością jest zapłata określonej sumy pieniężnej. Praktyka pokazuje, że w przypadku ugód, zakłady górnicze często dążą do zawarcia w ich treści zapisu o obowiązku wyburzenia uszkodzonego budynku.

 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zawartą w art. 3531 Kodeksu cywilnego zasadą swobody umów, strony mogą swobodnie kształtować jej treść. Istotne jest jednak, aby nie sprzeciwiała się ona zasadom współżycia społecznego oraz naturze stosunku prawnego. Oznacza to, że poszkodowany nie musi godzić się na wyburzenie budynku dotkniętego szkodą.


Czy wyburzenie budynku, na którym powstała szkoda górnicza zawsze będzie konieczne?

 

Co do zasady, wyburzenie budynku, na którym powstała szkoda górnicza nie zawsze będzie konieczne. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim jego stan techniczny. Jeżeli nie wykazuje on zagrożenia katastrofą budowlaną, rozbiórka wydaje się bezcelowa. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwych organów nadzoru budowlanego. Gdy właściciel nie otrzyma jednak żadnego nakazu, nie ma on obowiązku przeprowadzania wyburzenia. W przypadku podpisania ugody, w której treści znajduje się owy zapis, zakład górniczy nie ma z kolei możliwości wyegzekwowania rozbiórki.

 

Warto mieć na uwadze, że w tym przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo domowników lub użytkowników danej nieruchomości. Jeżeli zagrożenie katastrofą budowlaną rzeczywiście istnieje, należy zdecydować się na jej rozbiórkę.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu