Kiedy dochodzi do wypłaty jednorazowego odszkodowania za szkody górnicze?


Naprawianie szkód górniczych, co do zasady, powinno polegać na przywróceniu stanu poprzedniego. Idąc za treścią art. 147 Prawa geologicznego i górskiego, mowa tu na przykład o dostarczeniu gruntów, obiektów budowlanych czy urządzeń tego samego rodzaju. Jeżeli jednak nie jest to możliwe lub niecelowe, restytucję zastępuje się poprzez zapłatę stosownego odszkodowania.

 

Gdy dojdzie do powstania szkody, właściciel nieruchomości może ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od zakładu górniczego. Jeżeli jednak nie dojdzie do zawarcia ugody, konieczne okaże się przekazanie sprawy na drogę sądową. Wówczas sąd może zasądzić odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

 

Czy można ubiegać się o kolejne odszkodowanie za szkody górnicze?

 

Należy wyraźnie podkreślić, że wbrew powszechnym przekonaniom nie ma przeszkód, aby ubiegać się o odszkodowanie za dalsze szkody górnicze. Warto mieć na uwadze, że wcześniej przyznana kwota pieniężna jest formą naprawy określonej szkody lub szkód. Nie może ona obejmować także tych dalszych. W tym zakresie możliwe jest więc ponowne wkroczenie na drogę sądową lub zawarcie kolejnej ugody z zakładem górniczym.

 

W tym miejscu warto dodatkowo zaznaczyć, że nie ma jednak możliwości, aby ubiegać się o odszkodowanie za szkody, które zostały już naprawione. Niezależnie od tego, czy naprawa nastąpiła poprzez restytucję, czy zapłatę kwoty pieniężnej, jest to prawnie niedozwolone. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada res iudicata, czyli tzw. powaga rzeczy osądzonej. Prawomocność orzeczenia sądowego dotyczącego określonego przedmiotu sporu zamyka dopuszczalność drogi sądowej w tym zakresie.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu