JAK WYBRAĆ KANCELARIĘ, FIRMĘ ODSZKODOWAWCZĄ Z ZAKRESU SZKÓD GÓRNICZYCH?


kobiety

 

 

Dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze stanowi złożone zagadnienie. Decydując się na powierzenie prowadzenia sprawy kancelarii lub firmie odszkodowawczej należy szukać podmiotu profesjonalnego, godnego zaufania i z odpowiednim doświadczeniem w tej branży. Niemniej, jak to ocenić skoro każda z takich kancelarii czy firm obiecuje nam skuteczne dochodzenie odszkodowania i kompleksową obsługę, a ich oferty na pierwszy rzut oka niewiele się różnią?
 
KTO PROWADZI SPRAWĘ O ODSZKODOWANIE

Obecnie przepisy prawne nie regulują kto może założyć firmę dochodzącą odszkodowania. W związku z tym należy szczególnie dokładnie przyjrzeć się danym rejestrowym takiego podmiotu. Może to być zarówno spółka, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza, jednakże w każdym przypadku legalność działania należy potwierdzić w stosownym rejestrze (KRS, CEIDG). Sprawdźmy również od jak dawna prowadzona jest działalność i w jakich branżach – będzie to pewnym wyznacznikiem doświadczenia tego przedsiębiorcy. Należy także koniecznie zweryfikować zaplecze kadrowe firmy odszkodowawczej, zwłaszcza czy posiada ona swoją kancelarię prawną. Istotnym jest, aby przed sądem reprezentował nas radca prawny lub adwokat specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze. 

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Umowa stanowi podstawę wszelkiego działania kancelarii, firmy odszkodowawczej i kluczowy element zabezpieczający nasz interes. Dlatego należy dokładnie przyjrzeć się treści umowy o współpracę. Umowa powinna w jasny i zrozumiały sposób przedstawiać obowiązki i uprawnienia strony poszkodowanej oraz firmy odszkodowawczej. Sprawdźmy dane rejestrowe podmiotu, z którym podpisujemy umowę, dane osobowe pełnomocnika, zakres czynności wykonywanych w naszym imieniu przez pełnomocnika (czy będzie reprezentować nas na wszystkich etapach postępowania, zwłaszcza na etapie sądowym), zakres roszczeń od których zostanie pobrane wynagrodzenie, sposób wypłaty uzyskanego odszkodowania. Ważne jest, aby w umowie przewidziano konieczność wyrażenia przez nas (poszkodowanych) zgody na wszelkie czynności sądowe. Zwróćmy także uwagę na koszty związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy.

WYNAGRODZENIE – PROWIZJE I DODATKOWE KOSZTY

Najczęstszym ustalanym sposobem wynagrodzenia jest prowizja od kwoty uzyskanego odszkodowania za szkody górnicze. Procentowa wartość prowizji uzależniona może być np. od stopnia skomplikowania sprawy. Najistotniejsze jest, aby zwrócić uwagę czy wynagrodzenie prowizyjne jest jedynym oraz czy pobierane jest wyłącznie po wygraniu sprawy i otrzymaniu sumy odszkodowania na nasz rachunek bankowy. Upewnijmy się czy w umowie nie są ukryte jakieś dodatkowe koszty, np. prywatnych opinii i ekspertyz, wynagrodzenia mierniczych lub geodetów, itp. Część kancelarii stosuje także praktykę pobierania pewnej kwoty wynagrodzenia z góry, jeszcze przed podjęciem się sprawy i niezależnie od wyniku postępowania. Jest to na pewno najmniej korzystny dla poszkodowanych sposób płacenia za dochodzenie roszczeń z tytułu szkód górniczych.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu