JAK UZYSKAĆ WYSOKIE ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE?


uszkodzony budynek

 

 

Właściciel nieruchomości, który poniesie straty spowodowane prowadzoną obecnie lub w przeszłości działalnością górniczą, może starać się o uzyskanie odszkodowania pozwalającego na przywrócenie gruntu lub obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. Ubiegając się o rekompensatę za powstałe zniszczenia, osoba poszkodowana może wybrać albo wypłatę pieniędzy, albo wykonanie naprawy przez kopalnię lub wynajętego przez nią wykonawcę. Niestety, kopalnie często starają się zaniżać wielkość wypłacanych sum, a naprawy bywają prowadzone niesolidnie i powierzchownie. Istnieją jednak sposoby na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów i zapewnienie sobie wysokiego odszkodowania za szkody górnicze. Przyjrzyjmy się bliżej temu, w jaki sposób można to zrobić.

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE W POSTĘPOWANIU POLUBOWNYM

Sposób postępowania w przypadku likwidacji szkód górniczych jest ściśle określony w przepisach. W pierwszym rzędzie poszkodowany powinien podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy. W tym celu należy wypełnić i złożyć w kopalni, która była sprawcą szkody odpowiedni wniosek. Kopalnie zazwyczaj mają przygotowane specjalne formularze, na których należy podać wszystkie dane związane z całym zdarzeniem, a także określić wybraną formę rekompensaty. W przypadku gotówki należy podać wartość poniesionej szkody, czyli kwotę, jaka pozwoli na usunięcie skutków uszkodzeń i przywrócenie obiektu budowlanego albo gruntu do stanu poprzedniego.

Właściwa wycena jest bardzo ważna, niestety samemu dość trudno ją wykonać. Nie wszystkie uszkodzenia budynku są widoczne z zewnątrz, często naprawa wymaga również ingerencji w sam grunt, w przeciwnym razie okaże się nietrwała. Dodatkowym problemem jest to, że kopalnie w wielu przypadkach starają się maksymalnie zaniżyć koszt robót, ignorując część koniecznych robót lub wskazując na tańsze, choć nie tak efektywne metody naprawy. Dość często stosowaną metodą jest również zaniżanie rozmiarów szkody.

W związku z tym zarówno sam wniosek, jak i przedstawiona przez kopalnię propozycja ugody mogą być niekorzystne dla poszkodowanego. Niestety przedstawiane niekorzystne propozycje umów są bardzo często trudne do ocenienia, ponieważ ocena wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny geologii, budownictwa oraz prawa. Najlepszą metodą uniknięcia pułapek zastawianych przez kopalnie będzie więc skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii zajmującej się likwidacją szkód górniczych, która pomoże w wynegocjowaniu i podpisaniu ugody, a jeśli będzie to konieczne, wesprze poszkodowanego w postępowaniu sądowym.

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

W przypadku, gdy propozycje kopalni są niezadowalające, albo nie odpowiada ona na wniosek w ciągu 30 dni od jego złożenia (lub dłuższego okresu, jeśli składający wniosek wyznaczył dłuższy termin) poszkodowany może wystąpić na drogę sądową. Złożenie pozwu nie wiąże się z żadnymi opłatami, a sprawa jest prowadzona przed sądem cywilnym.

Dysponując odpowiednimi argumentami w postaci ekspertyz geologicznych, budowlanych oraz wskazując na orzecznictwo w sprawie przyznawania odszkodowań za szkody górnicze poszkodowany, przy wsparciu kompetentnej kancelarii może uzyskać rzetelną rekompensatę w wysokości pozwalającej na trwałe i kompleksowe usunięcie wszystkich zniszczeń.

Warto pamiętać, że bezstronny i niezależny sąd jest w stanie należycie ocenić przygotowany materiał dowodowy, a wspomagająca poszkodowanego kancelaria pomoże w zbijaniu argumentów kopalni, przedstawiając merytoryczne uzasadnienie stanowiska swego klienta. Wielką zaletą takiego rozwiązania jest również, to, że profesjonalna kancelaria ułatwiająca uzyskanie rekompensaty pobierze swoje wynagrodzenie w postaci ustalonej prowizji dopiero po zakończeniu całej sprawy sukcesem.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu