JAK SPRAWDZIĆ WIARYGODNOŚĆ PODMIOTU PROPONUJĄCEGO DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE?


gwiazdki

 

 

Szkody górnicze stanowią zmorę mieszkańców województwa śląskiego, zagrażając nieraz dorobkowi całego życia jego mieszkańców. Poszkodowani często nie wiedzą w jaki sposób dochodzić odszkodowania za szkody, wobec czego zwracają się z tym do wyspecjalizowanych firm i kancelarii. Jednak w jaki sposób ocenić wiarygodność podmiotu, któremu powierzymy dochodzenie roszczeń z tytułu szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego?
Pierwszym i najbardziej oczywistym krokiem jest sprawdzenie czy dany podmiot działa w sposób legalny, tj. czy Radca prawny lub Adwokat posiada stosowne uprawnienia do reprezentowania nas przed sądem oraz czy firma deklarująca pomoc w dochodzeniu odszkodowania posiada wpis w stosownym rejestrze.

REJESTRY:

INTERNET:

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie strony internetowej danego podmiotu. Przeglądając witrynę warto zwrócić uwagę czy widnieją tam dane rejestrowe owego podmiotu (nazwa, adres, numer nip). Wskazany adres fizyczny siedziby warto potwierdzić wpisując go w wyszukiwarkę i zobaczyć co mieści się pod wskazaną lokalizacją. Można również wyszukać adres w mapach internetowych, a także skorzystać z widoku Street View w mapach Google, dzięki czemu będziemy mogli nawet obejrzeć budynek deklarowanej siedziby (trzeba tylko pamiętać, iż mapy mogą nie być aktualne). Zobaczmy czy wskazana siedziba to miejsce, które możemy odwiedzić w celu załatwienia naszej sprawy, czy też jedynie adres dla celów rejestrowych. Własne biuro bez wątpienia świadczy o prestiżu danej firmy czy kancelarii.

Ponadto, powinniśmy zweryfikować:
  • Czy strona www wygląda profesjonalnie?
  • Czy informuje ona w jasny sposób co do zakresu świadczonych usług?
  • Czy znajdziemy tam warunki współpracy z firmą / kancelarią, zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia?
  • Czy znajdziemy na stronie dane (imię i nazwisko) osób kontaktowych, w tym ich numery telefonów? Czy firma / kancelaria zamieściła zdjęcia swoich pracowników?
  • Czy ujawniona jest nazwa przedsiębiorcy lub spółki – a ponadto – czy wskazano numery w rejestrach publicznych (np. NIP, REGONKRS, itp.) ?
  • Czy witryna zawiera referencje / opinie Klientów?
  • Czy zawiera informacje poświadczające, iż dany podmiot doprowadza powierzone mu sprawy do końca, informacje wskazujące na skuteczność jego działań (np. wyroki sądowe)?

Brak danych wskazanych powyżej może oznaczać, iż dany podmiot może mieć coś do ukrycia. Potencjalnego kontrahenta możemy również sprawdzić w mediach społecznościowych podobnie jak zrobiliśmy to na stronie internetowej.

Jeśli dana osoba lub firma nie posiada własnej strony internetowej / profilu społecznościowego bez wątpienia umniejsza to jej wiarygodności, gdyż w epoce mediów cyfrowych to podstawa wizerunku i komunikacji z Klientem.

Po wpisaniu nazwy firmy bądź kancelarii w wyszukiwarce internetowej warto także sprawdzić ogólne opinie o niej w różnego rodzaju serwisach, czy forach. Niemniej warto zweryfikować czy pochodzą one od prawdziwych osób, a nie np. ze sztucznych kont utworzonych przez samych zainteresowanych (opinie in plus) lub konkurentów próbujących oczernić danego kontrahenta. Możemy również podpytać znajomych, bądź sąsiadów czy mieli styczność z danym podmiotem oraz co sądzą o współpracy.

Dlaczego warto sprawdzać komu powierzamy prowadzenie sprawy o odszkodowanie za szkody górnicze? Od tego zależeć będzie jakie koszty poniesiemy w trakcie postępowania, jaki będzie czas trwania tegoż postępowania oraz jego wynik – pozytywny lub negatywny dla nas.

Warto zadać potencjalnemu kontrahentowi każdy rodzaj pytania. Pamiętajmy, nie ma głupich pytań, są jedynie niepoważne odpowiedzi. Na podstawie tego jak zostaniemy potraktowani na etapie przed podpisaniem umowy będziemy mogli wnioskować o tym jak będzie przebiegała nasza dalsza współpraca z daną firmą lub kancelarią odszkodowawczą.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu