Jak długo trwają postępowania o odszkodowania za szkody górnicze?


sędzia potwierdzający wyrok

 

 

Górnicza eksploatacja terenu może prowadzić do powstania szkód na budynkach i gruntach. W takiej sytuacji poszkodowani mają możliwość wystąpienia do kopalni z wnioskiem o naprawienie mienia lub wypłacenie im należnego odszkodowania. Jeśli kopalnia odmówi przyjęcia odpowiedzialności za szkody, sprawę można skierować do sądu. Jak długo czeka się na odpowiedź ze strony przedsiębiorcy górniczego? Ile trwa postępowanie roszczeniowe w sprawie szkód górniczych?

Ile trwa procedura odszkodowawcza?

Pierwszym krokiem procedury odszkodowawczej jest postępowanie ugodowe. Poszkodowany winien poinformować kopalnię o powstaniu szkody oraz domagać się odszkodowania lub naprawy mienia. Jeśli kopalnia nie odpowie na wniosek w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentu, poszkodowany może skierować sprawę na drogę sądową. Może to również uczynić, jeśli przedsiębiorstwo odrzuca wniosek, zaprzeczając istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między działalnością wydobywczą a pojawieniem się szkód. Postępowanie, w którym dochodzi do ugody między stronami, może trwać od kilku miesięcy do roku. Odrębną kwestią jest natomiast czas otrzymania odszkodowania, czy też jego wysokość.

Proces sądowy w sprawie roszczeń o szkody górnicze trwa znacznie dłużej niż postępowanie ugodowe. Procedura rozpoczyna się złożeniem pozwu i posiedzeniem wstępnym, po którym następuje powołanie biegłych i seria rozpraw sądowych. Pomiędzy tymi zdarzeniami występują jednakże nawet kilkumiesięczne przerwy. Najbardziej czasochłonnym jest powołanie biegłych przez sąd i uzyskanie ich opinii, a są one najważniejszym dowodem w sprawie. Jeśli zatem kopalnia poczuwa się do odpowiedzialności za powstałe szkody, postępowanie będzie krótsze (wystarczające będzie wówczas powołanie jednego biegłego). W sytuacji, kiedy poszkodowany musi wykazać w procesie odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze, zachodzi konieczność powoływania kolejnych biegłych, a na opinię każdego z nich czeka się kilka miesięcy.

Należy również zaznaczyć, że jeśli przyznane sądownie odszkodowanie nie satysfakcjonuje poszkodowanego, istnieje możliwość wszczęcia postępowania apelacyjnego (odwołania się od wyroku do sądu wyższej instancji), które może trwać od 4 do 8 miesięcy. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie odszkodowania, warto oddać sprawę w ręce naszych specjalistów. Zapraszamy do kontaktu.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu