Czym jest obszar górniczy w świetle prawa?


Obszar górniczy posiada definicję legalną zawartą w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Podążając za art. 6 ust. 1 pkt 5 tego aktu prawnego, obszar górniczy to przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do podejmowania określonych czynności. Zgodnie z treścią przepisu, są to:

  • wydobywanie kopaliny,
  • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  • podziemne składowanie odpadów,
  • podziemne składowanie dwutlenku węgla oraz
  • prowadzenie robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji.

 

Co ciekawe, niemal każdy z powyższych składników definicji również został zdefiniowany przez ustawodawcę. To przydatna wskazówka, która pozwala szczegółowo zapoznać się z sytuacją prawną danego terenu. Jest to niezwykle istotne w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za szkody górnicze.


Dlaczego znajomość definicji obszaru górniczego jest tak ważna?

 

Definicje legalne, czyli takie, które znajdują się w aktach prawnych, tworzone są po to, aby jednoznacznie uregulować dane pojęcie. Wówczas przepis wyznacza kierunek interpretacji określonego terminu, co pozwala stwierdzić, czy w dany stan faktyczny będzie podlegał reżimowi ustawy.

 

Należy podkreślić, że jest to szczególnie ważne w przypadku spraw o szkody górnicze. To, że dana nieruchomość znajduje się w okolicy gór, wcale nie musi oznaczać, że jest to obszar górniczy w rozumieniu ustawy. W takim przypadku potencjalne szkody nie będą mogły być określone jako szkody górnicze, co sprawi, że dochodzenie roszczeń będzie musiało obywać się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu