Działalność kopalni a wstrząsy górotworu


kopalnia

 

 

Wstrząsy górotworu są, obok zmian warunków geologicznych i hydrogeologicznych, jednym z typowych efektów ruchu nadległych mas skalnych spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Mogą przyczyniać się do tąpnięć i być poważnym zagrożeniem, a także prowadzić do powstawania szkód górniczych na powierzchni. Zapraszamy do lektury artykułu o wstrząsach górotworu.

Jak dochodzi do wstrząsów górotworu?

Każdemu mieszkańcowi Śląska kwestia niebezpieczeństw powodowanych wstrząsami jest nieobca. Działalność kopalni jest ściśle związana ze wstrząsami górotworu. W wyniku drążenia korytarzy i – ogólnie rzecz ujmując – eksploatacji górniczej dochodzi do naruszenia równowagi górotworu. Pierwotne naprężenia (będące efektem leżących wyżej warstw) ulegają zwiększeniu ze względu na pobliskie wyrobiska. Wytrzymałość skał na ściskanie zostaje przekroczona i ulegają one zniszczeniu – zgnieceniu. Zaczyna się gwałtowny proces lawinowy kruszenia skał i rozładowywania nagromadzonej energii sprężystej. Innymi objawami są drgania górotworu i zjawiska akustyczne.

Czym grożą wstrząsy górotworu?

Jednym z negatywnych efektów wstrząsów górotworu może być tąpnięcie. Tąpnięcie to zjawisko spowodowane gwałtownym wyładowaniem energii potencjalnej sprężystości skał. W jego wyniku wyrobisko lub jego odcinek ulega gwałtownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu, co z kolei powoduje całkowitą lub częściową utratę jego funkcjonalności lub bezpieczeństwa jego użytkowania. Co jakiś czas krajowe wiadomości informują o kolejnym wstrząsie w kopalni. Wielu górnikom udaje się schronić – niestety, zdarza się też, że wstrząsy górotworu przynoszą śmiertelne ofiary. W związku z tym jest to niebezpieczne zjawisko. Jeżeli zaś chodzi o szkody górnicze, wstrząsy górotworu prowadzą do drgania podłoża obiektów, a tym samym do ich przemieszczenia, odkształcenia i uszkodzenia. W efekcie – do problemów w ich użytkowaniu.

Co zrobić, jeżeli wstrząs górotworu uszkodził budynek, grunt, urządzenie?

Drganie podłoża obiektów może prowadzić do zarysowań i pęknięć ścian i stropów, innych uszkodzeń budynków, uskoków i szczelin w gruncie, uszkodzeń drzew i krzewów oraz mnogości innych szkód. Oczywiście w takiej sytuacji poszkodowanemu należy się odszkodowanie od zakładu górniczego. Jeżeli uważamy, że doświadczyliśmy szkody górniczej, powinniśmy zwrócić się do specjalisty. Wina kopalni nie zawsze jest oczywista, każdorazowo konieczna jest więc szczegółowa analiza, która pomoże określić zakres realnych żądań. Takie usługi oraz pomoc w skutecznym uzyskaniu odszkodowań oferujemy w naszej firmie Kompensata sp. z o.o.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu