Czym jest Okręgowy Urząd Górniczy i kiedy należy kierować do niego wniosek?


urzędnik

 

 

Okręgowe Urzędy Górnicze są jednostkami podległymi Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. Ich główną kompetencją jest nadzór górniczy na wyodrębnionym obszarze kraju. Obecnie posiadają kilka placówek w wybranych miastach na terenie całej Polski. Jego siedziby mieszczą się w Warszawie, Rybniku, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Krośnie, Kielcach, Gliwicach, Katowicach i Gdańsku.
 

Zakres działań Okręgowego Urzędu Górniczego

OUG jest instytucją urzędową. Istnieje zatem szereg spraw i zapytań, które można do niego kierować. Są to przede wszystkim kontrole:
 • w zakładach górniczych,
 • w siedzibie przedsiębiorców,
 • w miejscach wydobywania kopalin,
 • w zakładach wykonujących roboty geologiczne,
 • w podmiotach zajmujących się ratownictwem medycznym,
 • w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową wobec osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne.
Podczas kontroli może się zdarzyć sytuacja, w której Urząd Górniczy wykryje nieprawidłowości. Może wówczas nakazać ich usunięcie, wstrzymać ruch zakładu lub zarządzić konieczność podjęcia stosownych środków profilaktycznych.

W jakich sprawach zgłaszać się do OUG?

Znamy już zakres działań Okręgowego Urzędu Górniczego. Warto wyjaśnić również, w jakich konkretnych sprawach powinniście Państwo się tam udać. Są to przede wszystkim:
 • stwierdzenie kwalifikacji osób do kierownictwa w zakładach górniczych,
 • wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę czy użytkowanie obiektów budowlanych zakładu górniczego,
 • opiniowanie spraw, które dotyczą rekultywacji gruntów objętych działalnością górniczą,
 • wydawanie zgody na zbycie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • wydawanie pozwoleń na przechowywanie i używanie sprzętu strzałowego.
Zakres działań Okręgowego Urzędu Górniczego jest szeroki. Mają one na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby i skali szkód górniczych. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali pomocy z zakresu odszkodowań, nasi specjaliści służą pomocą.

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu