Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania z tytułu szkody górniczej na nieruchomości?

polisa

 

Pytanie, czy ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania z tytułu szkody górniczej na nieruchomości, pojawia się w kontekście licznych przypadków, gdy działalność górnicza powoduje uszkodzenia budynków. Ich właściciele zastanawiają się, czy mają prawo do odszkodowania za poniesione straty oraz jakie kroki mogą podjąć, by je uzyskać. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje w tym zakresie.

 

Szkody górnicze – krótka charakterystyka

 

Szkody górnicze rozumiemy jako uszkodzenia nieruchomości powstałe na skutek prowadzenia działalności kopalnianej, takiej jak wydobycie surowców czy uruchomienie podziemnych zakładów górniczych. W Polsce najbardziej znanymi przypadkami są szkody spowodowane przez eksploatację złóż węgla kamiennego, zwłaszcza na Śląsku. Szkody te mają różnorodne przyczyny, z których najważniejsze to osiadanie terenu związane z przemieszczeniem się warstw geologicznych.

 

Odszkodowanie za szkody górnicze – podstawowe informacje

 

Odszkodowanie za szkody górnicze jest formą rekompensaty ze strony przedsiębiorcy prowadzącego działalność górniczą przewidzianą przez polskie prawo. Poszkodowany właściciel nieruchomości ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od właściciela zakładu mającego wpływ na teren, na którym doszło do uszkodzenia. Najczęściej sprawcą szkód górniczych jest kopalnia prowadząca działalność eksploatacyjną, jednak odpowiedzialność może dotyczyć także innych podmiotów.

 

W jakiej sytuacji możliwa jest odmowa wypłacenia odszkodowania?

 

Odmowa wypłacenia odszkodowania może wystąpić w sytuacji, gdy nie ma związku pomiędzy uszkodzeniami nieruchomości a działalnością okolicznej kopalni. W takim przypadku konieczne jest wykazanie, że uszkodzenia są rezultatem innych przyczyn, jak na przykład eksploatacja budynków, nieprawidłowa konstrukcja czy wpływy atmosferyczne.

Wówczas odpowiedzialność za szkody spoczywa na właścicielu nieruchomości lub innym podmiocie wywołującym uszkodzenia. Innym przyczynkiem do odmowy wypłacenia odszkodowania może być przedawnienie roszczenia. Następuje ono po upływie pięciu lat od momentu zauważenia szkód górniczych.

 

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu