Czy można domagać się odszkodowania za działalność górniczą prowadzoną przed laty, która teraz przyniosła szkody?

odszkodowanie wyliczenie

 

Odszkodowanie za działalność górniczą prowadzoną przed laty to temat, który budzi wiele emocji wśród poszkodowanych mieszkańców, a także władz lokalnych i środowisk prawniczych. Czy można ubiegać się o rekompensatę finansową za szkody materialne wynikające z uciążliwej działalności górniczej prowadzonej w przeszłości? Czy jest szansa na sprawiedliwość dla tych, którzy odczuwają długofalowe skutki wspomnianych działań? Odpowiadamy w artykule.

 

Przedawnienie szkód górniczych

 

W świetle polskiego prawa szkoda górnicza ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od momentu jej zauważenia. Oznacza to, że jeśli poszkodowany spostrzegł uszczerbek materialny wywołany działalnością górniczą wiele lat wcześniej, ale nie wystąpił z roszczeniem w odpowiednim czasie, może stracić prawo do odszkodowania.

Należy jednak pamiętać, że liczenie terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o istnieniu szkody oraz możliwości jej naprawienia, co w przypadku szkód górniczych może być trudne do ustalenia.

 

Dowód na działalność górniczą

 

Kluczowym elementem w procesie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za szkody górnicze spowodowane przez działalność kopalni jest udokumentowanie faktu prowadzenia takiej działalności w przeszłości. Poszkodowany musi przedstawić dowody, które w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzą, iż do uszkodzenia jego majątku doszło na skutek działań kopalnianych prowadzenia prac związanych z tym procesem. Może to wymagać zgromadzenia dokumentacji geologicznej, technicznej, jak również uzyskania opinii biegłych. Dowodzenie przyczynowości między szkodą a działalnością górniczą może być złożonym i czasochłonnym procesem.

 

Współpraca z pośrednikami

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy należy Ci się odszkodowanie lub upewnić, że wniosek o rekompensatę zostanie rozpatrzony pozytywnie, warto nawiązać współpracę z doświadczonymi pośrednikami. Takie firmy mają doświadczenie w rozwiązywaniu kwestii dotyczących szkód górniczych, odpowiedzą na każde Twoje pytanie, rozwieją ewentualne wątpliwości i zapewnią profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania. Istotna jest wówczas również współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin, którzy potwierdzą związek przyczynowo skutkowy pomiędzy działalnością kopalni w przeszłości, a bieżącymi szkodami.

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu