Co w sytuacji, gdy wartość szkód górniczych przewyższa wartość uszkodzonego składnika majątkowego?

worek z pieniędzmi

 

Prowadzenie działalności górniczej nierzadko prowadzi do powstawania szkód na terenach sąsiadujących z kopalniami. W takich przypadkach właściciele nieruchomości muszą zmierzyć się z problemem, jak uzyskać odpowiednią rekompensatę za straty. Ale co się dzieje w sytuacji, gdy wartość szkód górniczych przekracza wartość uszkodzonego składnika majątkowego? Poznaj odpowiedź w poniższym artykule.

Dochodzenie rekompensaty za straty górnicze

 

Wartość szkód górniczych jest wyznaczana jako różnica wartości składnika majątkowego przed i po wystąpieniu uszkodzenia. Jeżeli różnica ta przekracza wartość uszkodzonego składnika majątkowego, oznacza to, że właściciel nieruchomości doznał strat większych niż wartość jego mienia. Jak zatem ubiegać się o rekompensatę w takiej sytuacji? Cały proces składa się z kilku etapów, takich jak:

  • ustalenie wartości rekompensaty adekwatnej do poniesionych strat,
  • zgłoszenie roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za powstałe szkody,
  • negocjacje i mediacje w przypadku braku porozumienia,
  • sądowe dochodzenie roszczeń.

 

Niezależnie od rodzaju i wartości poniesionych szkód górniczych, warto korzystać z pomocy doświadczonych pośredników, którzy pomagają na każdym etapie ubiegania się o odszkodowanie. Dzięki temu masz większą szansę na otrzymanie należnych Ci środków w satysfakcjonującej wysokości.

 

Wartość szkód a wartość uszkodzonego składnika majątkowego

 

W przypadku, gdy wartość szkód górniczych, a zatem koszty związane z ich naprawą lub usunięciem, przewyższa wartość uszkodzonego składnika majątkowego, osoba poszkodowana ma tylko jedną możliwość uzyskania odszkodowania. Jest ona wówczas uprawniona do otrzymania pieniężnej rekompensaty.

 

Oznacza to, że podmiot odpowiedzialny za poniesione straty nie jest zobowiązany do przywrócenia budynku, gruntu lub innego obiektu do stanu poprzedniego – sprzed wystąpienia szkody. W celu rzetelnego ustalenia wartości szkody konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak architekci, geodeci czy rzeczoznawcy. Sporządzone ekspertyzy pozwolą też udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałymi szkodami a działalnością okolicznej kopalni.

 

 

 

 

 

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu