CO TO SĄ SZKODY GÓRNICZE?


pękniecie

 

 

Funkcjonowanie kopalni nie pozostaje bez efektów dla stanu terenu, na którym jest prowadzone wydobycie. Intensywna eksploatacja złóż wpływa, zarówno podczas działalności zakładu górniczego, jak i już po jej zakończeniu, na możliwość wystąpienia ruchów górotworu powstawania wstrząsów oraz pojawianie się zapadnięć lub wypiętrzeń ziemi na powierzchni. Wszystkie zjawiska tego typu, które przekładają się na straty właścicieli nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania kopalni lub prowadzą do utraty korzyści, które w przeciwnym razie mogliby osiągnąć, są uznawane za szkody górnicze. Zobaczmy, z jakimi rodzajami szkód najczęściej można się spotkać i sprawdźmy, co można zrobić, gdy się pojawią.

JAK DOCHODZI DO SZKÓD GÓRNICZYCH?

Działalność górnicza związana z wybieraniem złoża powoduje powstawanie w górotworze licznych pustek poeksploatacyjnych. Są one wypełniane rumowiskami skalnymi tworzonymi przez obrywy materiału znajdującymi się powyżej. W związku z działaniem nacisku wyżej położonych skał dochodzi do przemieszczania się w dół kolejnych warstw. W zależności od tego, jak głęboko znajdowała się pusta przestrzeń i jaki jest rodzaj materiału, znajdującego się powyżej, na powierzchni ziemi można zaobserwować większe lub mniejsze ślady takich zdarzeń.

Na powierzchni ruch mas skalnych może powodować przeobrażenie ukształtowania terenu. Spotyka się dwa rodzaje takich zmian – ciągłe, w przypadku gdy grunt zachowuje swoją spoistość lub nieciągłe, z którymi mamy do czynienia, gdy tworzą się pęknięcia lub rozpadliny.

USZKODZENIA BUDYNKÓW I GRUNTU

Jednym z najczęściej pojawiających się następstw szkód górniczych są uszkodzenia budynków. Mogą one mieć związek zarówno z pojawiającymi się wstrząsami, jak i z osiadaniem całości lub części budowli. Szkody tego typu mogą dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i zabudowań gospodarczych czy budowli wykorzystywanych w związku z działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Katalog uszkodzeń, które mogą wystąpić w związku ze szkodami górniczymi, jest bardzo obszerny. W wielu przypadkach dochodzi do pęknięć fundamentów, ścian, uszkodzenia konstrukcji dachowych. Pojawiają się również problemy z funkcjonowaniem instalacji hydraulicznych czy kłopoty z działaniem stolarki budowlanej.
W przypadku nieruchomości gruntowych największymi problemami są osuwiska uniemożliwiające rolnicze wykorzystanie terenu przez powstanie szczelin, progów czy obniżenia, które nie pozwalają na normalną uprawę – prawidłowy wzrost roślin lub wjechanie na pole ciężkim sprzętem. Problemem jest również znaczne obniżanie poziomu wód gruntowych. Szkody górnicze mogą też prowadzić do zniszczenia upraw rolnych.


Firma „Kompensata” Sp. z o.o. zajmuje się szkodami górniczymi na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja pobierana od kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług, a także bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkód


Pełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu