Odszkodowania za szkody górnicze w Gierałtowicach

Kopalnia odmawiała naprawy szkód, natomiast dzięki zaangażowaniu Spółki udało się ​uzyskać należne odszkodowanie.


Z przyjemnością informujemy, że w wyniku podjętych przez nas działań kolejni poszkodowani uzyskali należne im odszkodowanie, tym razem w wysokości ponad 80.000,00 zł.

Zakład górniczy od początku odrzucał roszczenie poszkodowanych, zarzucając nie tylko braku istnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą a ruchem zakładu górniczego, ale jednocześnie z ostrożności również podnosił przedawnienie roszczenia.

Po stoczeniu zaciętej batalii sądowej, przy wykorzystaniu merytorycznych argumentów i doświadczenia całego zespoły, udało się sprawę na drodze sądowej zakończyć pełnym powodzeniem, pomimo całkowitego odrzucenia roszczeń przez zakład górniczy.

Stanowi to kolejny dowód na to, iż warto walczyć o swoje.

Nasza Spółka jest w stanie Państwu w tym pomóc.


ikona specjalizacja

Wysoka specjalizacja
w dochodzeniu szkódPełna reprezentacja
​poszkodowanegoUdokumentowanie
szkodyOdciążenie
od prowadzenia sprawyWynagrodzenie
tylko od sukcesu